Gruppebesøk /seniorer

Dagtilbud og besøkshelger

Vi kan skreddersy tilbud for eldre mennesker. Det kan være dagtilbud for mindre grupper og gårdsbesøk for større grupper. Mulighet for tilrettelagte tilbud for demente. Vi kan også tilby besøkshelg for eldre mennesker som ønsker å bo noen dager på et aktivt gårdsbruk. Mulighet for selvhushold og for fullpensjon.

Aktiviteter vil være etter den enkeltes behov med innhold som f.eks. ridning på islandshest, dyrestell av hest, sau, hund og høner. Turer i nærmiljøet, grilling i grillhytte!

Dagtilbud og besøkshelger

Vi kan skreddersy tilbud for eldre mennesker. Det kan være dagtilbud for mindre grupper og gårdsbesøk for større grupper. Mulighet for tilrettelagte tilbud for demente.

Vi kan også tilby besøkshelg for eldre mennesker som ønsker å bo noen dager på et aktivt gårdsbruk. Mulighet for selvhushold og for fullpensjon.

Aktiviteter vil være etter den enkeltes behov med innhold som f.eks. ridning på islandshest, dyrestell av hest, sau, hund og høner. Turer i nærmiljøet, grilling i grillhytte!