Pedagogiske tilbud

En alternativ arena

Vi tilbyr en alternativ pedagogisk arena for både grunnskolen og for videregående skole. Innhold kan være tilpasset undervisning med ordinære skolefag, eller det kan være praktisk arbeid på gården, eller helt egne opplegg med mestring og utvikling som nøkkelord.

  • Elevene har nytte av opplæringen og tilrettelagte tiltak slik at hver enkelt elev skal ha mulighet og evne til å mestre et selvstendig liv, ut fra sitt potensiale.
  • Vi skal legge grunnlaget for god opplevd livskvalitet.
  • Elevene skal oppleve et trygt skolemiljø med nulltoleranse for mobbing.
  • Vi legger til rette for tverrfaglighet og profesjonalitet.