Om oss

Flenstad gård

Besøksgård og pedagogiske tjenester

Daglig leder er Terje Sivertsen – tlf. 901 02 311.

Gunnar Singsaas (eier av gården) har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Han har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning.

Sammen med seg har de dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, fysioterapeut og med mekanisk bakgrunn. Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som et levende gårdsbruk nært naturen er.

Flenstad Gård A/S
Org.nr.: 920 432 328

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak.

Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Besøksgård og pedagogiske tjenester

Daglig leder er Terje Sivertsen – tlf. 901 02 311.

Gunnar Singsaas (eier av gården) har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Han har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning.

Sammen med seg har de dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, fysioterapeut og med mekanisk bakgrunn. Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som et levende gårdsbruk nært naturen er.

Flenstad Gård A/S
Org.nr.: 920 432 328

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak.

Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Gunnar Singsaas
Gunnar Singsaas

Gårdsbestyrer

Aksel Rødsjø
Aksel Rødsjø

Miljøarbeider / tømrer

Beate Kiran Skansen
Beate Kiran Skansen

Miljøterapeut

Svein Arnevik
Svein Arnevik

Miljøarbeider / tømrer

Madelen Valvik Kvernstad
Madelen Valvik Kvernstad

Miljøarbeider

Gunnar Singsaas
Gunnar SingsaasGårdsbestyrer
Aksel Rødsjø
Aksel RødsjøMiljøarbeider / tømrer
Beate Kiran Skansen
Beate Kiran SkansenMiljøterapeut
Svein Arnevik
Svein ArnevikMiljøarbeider / tømrer
Madelen Valvik Kvernstad
Madelen Valvik KvernstadMiljøarbeider

Kontakt oss

FLENSTAD GÅRD A/S,
Sørdalsveien 1389
7170 Åfjord

Terje Sivertsen (daglig leder)

Tlf:
901 02 311

E-post:
post@flenstadgard.no