Om oss

Flenstad gård

Besøksgård og pedagogiske tjenester

På Flenstad Gård bor Gunnar og Anne Marit Singsaas. De er eierne av gården og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Gunnar har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning.

Anne Marit er barnehagelærer med videreutdanning innen veiledningspedagogikk, ledelse og spesialpedagogikk, samt har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Sammen med seg har de dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, fysioterapeut og med mekanisk bakgrunn. Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som et levende gårdsbruk nært naturen er.

Flenstad Besøksgård AS
Org.nr.: 920 432 328

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak.

Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Besøksgård og pedagogiske tjenester

På Flenstad Gård bor Gunnar og Anne Marit Singsaas. De er eierne av gården og har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Gunnar har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning.

Anne Marit er barnehagelærer med videreutdanning innen veiledningspedagogikk, ledelse og spesialpedagogikk, samt har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Sammen med seg har de dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, fysioterapeut og med mekanisk bakgrunn.

Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som et levende gårdsbruk nært naturen er.

Flenstad Besøksgård AS
Org.nr.: 920 432 328

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak.

Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Gunnar Singsaas
Gunnar Singsaas
Anne Marit Singsaas
Anne Marit Singsaas
Aksel Rødsjø
Aksel Rødsjø
Beate Kiran Skansen
Beate Kiran Skansen
Svein Arnevik
Svein Arnevik
Madelen Valvik Kvernstad
Madelen Valvik Kvernstad

Gårdsbestyrer

Daglig leder / pedagog

Miljøarbeider / tømrer

Miljøterapeut

Miljøarbeider / tømrer

Miljøarbeider

Gunnar Singsaas
Gunnar SingsaasGårdsbestyrer
Anne Marit Singsaas
Anne Marit SingsaasDaglig leder / pedagog
Aksel Rødsjø
Aksel RødsjøMiljøarbeider / tømrer
Beate Kiran Skansen
Beate Kiran SkansenMiljøterapeut
Svein Arnevik
Svein ArnevikMiljøarbeider / tømrer
Madelen Valvik Kvernstad
Madelen Valvik KvernstadMiljøarbeider

Kontakt oss

Kontakt oss enten det gjelder kjøp av gårdsprodukter, leie av hus eller våre andre tjenester:

FLENSTAD GÅRD, Sørdalsveien 1389
7170 Åfjord

Tlf: 979 89 798
E-post: post@flenstadgard.no